HOPE

Entrepreneurs for Good är en insamlingsstiftelse som tagit initiativ till HOPE, Sveriges viktigaste satsning för att bota fler barn som drabbas av cancer. Stiftelsen är katalysator för ett banbrytande samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Barncancerfonden. HOPE är idag etablerat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och välkomnar barn från hela Sverige

Läs mer

Uppmärksammat av

Läs mer om HOPE på Fyra frågor och svar om HOPE

Hur kan jag bidra?

Vi har kommit halvvägs! 12,5 miljoner kronor är insamlade.
För att garantera HOPE:s verksamhet behövs ytterligare 12,5 mkr

Det måste vi fixa! Alla bidrag välkomnas.

På barnens sida

”Vi måste hitta ett sätt att underlätta för läkarna att göra sitt arbete. Det kan handla om att kanske tre personer inte gör något annat än att serva läkarna med kontaktnät till de främsta instituten runt Europa, att sålla och filtrera och på ett snabbt och enkelt sätt presentera nya rön.” Läs intervjun här.

Entrepreneurs for Good – The Nelson Foundation

Entrepreneurs for Good – The Nelson Foundation är grundad av Fredrik och Johanna Malm vars 3-åriga son Nelson förlorade kampen mot cancer. Stiftelsen är en s.k. insamlingsstiftelse och bildades 2015 och verkar i tätt samarbete med ledningen för barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och identifierar en konkret satsning i taget för att förbättra vården av cancersjuka barn i hela Sverige, underlätta för läkarna och bota fler. Stiftelsens första projekt påbörjades i januari 2015 och finansiella bidrag välkomnas.

Knockad av mardrömmen

Fredrik Malm var mitt i en lysande juristkarriär när han valde att kliva av för att börja sälja kontaktlinser på nätet. Efter flera års uppförsbacke kom slutligen genombrottet för hans European Web Lenses. Då drabbades han av det värsta som kan hända.

Läs mer av artikeln här.

Cancervård i kris – politikerna skyller på varandra

Lilly, 4, och ­andra cancersjuka barn tvingas söka vård i andra län eftersom de inte får plats i Stockholm. När DN ställde frågan till politikerna om hur det kunde bli så här skyllde alla ifrån sig. Men faktum är att barn­onkologin är ­eftersatt – och har varit så länge.

Läs Mer