Om stiftelsen

Om stiftelsen

Entrepreneurs for Good initierar och finansierar riktade satsningar som ska rädda fler barn som drabbas av cancer.  Vi står inte ut med att cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn i Sverige. Och vi vet att ökade resurser skulle bota fler. I tätt samarbete med Barncancerfonden och landets främsta barnonkologer vill vi med ytterst konkreta insatser nå 100% överlevnad.

Stiftelsen samlar entreprenörer och filantroper som har medel och drivkraft att förändra -och som inte accepterar att resursbrist hindrar barn från att få bästa tänkbara vård.
Bidragsgivarna får följa effekterna av projekten på nära håll och bidrar i vissa fall även med egen erfarenhet och kunskap.

IMG_2458

Nelson tre veckor innan han dog. Inspirerande stark.

Entrepreneurs for Good – Inspired by Nelson, grundades 2015 av Johanna Hoffstedt och Fredrik Malm vars 3-åriga son Nelson förlorade kampen mot cancer. Nelson var inspirerande stark och positiv. Liksom flera av de andra dödssjuka barnen, sprang han i korridorerna medan cellgifterna pumpades in. Att se dessa barn lämnar ingen oberörd och det är omöjligt att inte försöka förändra det faktum att barnen får sämre vård än övriga Europa pga resursbrist. Med inspiration från barnens styrka och från deras sjukdomar som inte gick att bota men som lämnar viktiga underlag för fortsatt forskning och prövning har vi bildat insamlingsstiftelsen Entrepreneurs for Good. Vi verkar i tätt samarbete med ledningen för barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus för att identifiera en konkret satsning i taget som ska förbättra vården av cancersjuka barn i hela Sverige och inspirera och underlätta för läkarna och bota fler. Stiftelsens första projekt påbörjades i januari 2015 och finansiella bidrag välkomnas.

 

image005
Fredrik & Johanna Hoffstedt. Fotograf Pär Olofsson

Fredrik Malm, 43 år, pappa till Nelson.

Fredrik är jurist och har arbetat i många år med affärsjuridik på olika byråer i Stockholm. Men i hjärtat är Fredrik mer av en tokig entreprenör med obotligt driv och envishet. 2006 lämnade han byråvärlden och startade sin entreprenörsresa. Resan har varit fylld av utmaningar och problemlösning som lett fram till flera framgångsrika bolag inom e-handel. Som entreprenör har Fredrik utvecklat en förmåga att med hög intensitet omsätta idéer till handling och vet vad som krävs för att bygga sunda, effektiva och framåtriktade företag. Fredriks vision är att omsätta sitt driv, via stiftelsen Entrepreneurs for Good, till att finansiera och driva igenom tydliga satsningar som ger Sveriges barncancerläkare betydligt bättre förutsättningar att behandla och bota våra älskade barn.

Johanna Hoffstedt, 39 år, mamma till Nelson.

Johanna, fil. mag i medie- och kommunikationsvetenskap och företagsekonomi har arbetat  med kommunikation, marknadsföring och HR i 15 år, främst i finansbranschen. Hon har drivit varumärkesarbeten, reklam- och PR-kampanjer, interna förändringsarbeten och organisationsutveckling. Johannas vision är att via stiftelsen Entrepreneurs for Good, öka medvetenheten om barncancervårdens tuffa utgångsläge, inspirera potentiella bidragsgivare i Sverige och internationellt och skapa arbetsglädje och nytt driv i barncancervården.

I styrelsen sitter idag grundarna samt advokat Michael Nyman.

Fredriks och Johannas berättelse

image009
Nelson Malm, 3 år

”En dag i november 2012 klagade vår pigga, glada 2,5-åring på magont. Smärtan höll i sig i flera veckor, vi besökte vårdcentraler och akutmottagningar 14 gånger och träffade 10 olika läkare. Ingen såg något avvikande. 15 dagar senare blev Nelson plötsligt medvetslös. Akut röntgen visade på en stor hjärntumör.

Beskedet satte oss i svår chock och vår värld rasade samman. Nelson opererades med fara för sitt liv, ingreppet lyckades, han återhämtade sig helt utan men. Vi drog ett djupt andetag, hämtade oss från skräcken och förberedde oss på att ömt och tacksamt fortsätta våra sköra  liv. Men de dröjande analyssvaren av tumören visade på mycket elakartad cancer. Trots att tumören var radikalt avlägsnad skulle vi omgående sätta igång med kraftig och intensiv cellgiftsbehandling.

Chocken skakade om oss på nytt och vi kunde knappt andas när vi klev in på barnonkologen med Nelson. Medan han sprang som ett jehu genom korridorerna, hastade vi efter med ställningen på hjul som kopplade tre påsar med cellgifter in i hans lilla kropp, dygnet runt. Vi blödde inombords samtidigt vi skrattade med Nelson. Med honom var allt en lek.

Behandlingarna fortsatte i intensiv takt. Vi sprang ett skräckmaraton och fullkomligt förtvivlade höll vi Nelsons hand igenom leken. Vår lilla kille var pigg, glad och busig och helt opåverkad av de tunga gifterna som sköljde genom hans kropp.

Fyra månander in i skräcken fick vi nästa chockbesked, tumören hade plötsligt spridit sig. Inget skulle kunna rädda Nelson. Vi valde ändå att försöka med den extremt skadliga strålbehandlingen, om inte annat för att få mer tid. Även den behandlingen busade Nelson sig igenom mer eller mindre opåverkad. Men fyra månader senare blev han snabbt trött. Nelson led fruktansvärt under sina sista två veckor i den här världen.

Den 14 september 2013, tio månader efter allt började, dog Nelson. Smärtan av sorg är fullkomligt bedövande. Att förlora sitt barn är helt och hållet emot den extremt starka instinkten att skydda sin lilla älskling. Sorgen förblir bedövande. Det enda sättet att orka vara kvar i den här världen är att känna Nelsons själsliga närvaro. Och det gör vi.

Läkarna och sköterskorna gjorde ett fantastiskt jobb och visade på stort engagemang och påtaglig medkänsla. Men det var också tydligt att de kämpade med underbemanning och omöjligt kunde hinna med annat än den vård som behandlingsprotokollen anger. De hade absolut ingen tid eller möjlighet att systematiskt och proaktivt stämma av med andra centra i världen för att skräddarsy behandlingen och vara beredd om patienten inte svarar på cellgifterna.

Vi står inte ut med tanken att läkarna och sköterskorna på Sveriges barnonkologiska centra ska fortsätta kämpa med resursbrist och tvingas begränsa sin aktivitet i internationella forum och riskera att inte kunna arbeta proaktivt och effektivt. Vi står inte ut med tanken på att barn, de allra viktigaste vi har, som drabbas av cancer inte får tillgång till skräddarsydd och innovativ behandling. Stiftelsen Entrepreneurs for Good är bildad för att i nära samarbete med ledningen för barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus identifiera tydliga, pragmatiska satsningar som gör skillnad, som ger våra duktiga läkare förutsättningar att ligga i framkant, att behandla sina patienter proaktivt och kunna arbeta för den självklara visionen att alla barn som drabbas av cancer ska botas.

Stiftelsen samlar penningstarka bidragsgivare som inte heller står ut med att Sveriges barncancerläkare arbetar med svåra och resursknappa förutsättningar. Många är entreprenörer som vill engagera sig och som förutom pengar också bidrar med idéer och handlingskraft. Dialogen med verksamma läkare är tät och vi identifierar tillsammans ett projekt i taget som gör skillnad. Bidragsgivarna får följa effekterna av projekten på nära håll.

Stiftelsen välkomnar alla bidrag. För kontakt och mer information mejla Johanna Hoffstedt: johanna.hoffstedt@entrepreneursforgood.se

 

Entrepreneurs for Good – Inspired by Nelson