HOPE

HOPE – Sveriges första centrum för klinisk prövning av läkemedel för barn med cancer

I april 2016 invigdes den nya enheten HOPE på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Den är ett resultat av samarbete mellan Entrepreneurs for Good, läkare och professorer vid Karolinska Sjukhuset och – Institutet samt med Barncancerfonden. I en gemensam kraftsamling har vi identifierat den absolut viktigaste satsningen just nu för att bota fler barn som drabbas av cancer. Resultatet är HOPE: hematologisk onkologisk prövningsenhet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Enheten invigdes i april tack vare donationer från Entrepreneurs for Good och Barncancerfonden. Till HOPE välkomnas barn från hela Sverige som behöver kompletterande cancerbehandling (vs cellgifter och strålning) för att överleva.

Forskarna och läkarna vid KS och KI bekräftar att HOPE är den viktigaste satsningen för att kunna rädda fler barn. Med HOPE skapas en infrastruktur som möjliggör innovativ behandling och klinisk prövning av läkemedel mot barncancer. HOPE möjliggör även medlemsskap i den europeiska organisationen ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) som är ledande i Europa för barncancerbehandling. HOPE:s medlemskap i ITCC ger alla cancerdrabbade barn i Sverige möjlighet att prova innovativ behandling.

Just nu har vi säkrat finansiering av HOPE tom 2019. Insamlingsmålet är 25 mkr. Därefter beräknas HOPE kunna finansiera sig självt tack vare akademiska anslag och subventioner från läkemedelsbolag – på samma sätt som idag sker med dess motsvarighet för vuxna, Klinisk PrövningsEnhet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Bråttom!

Varje dag insjuknar ett barn i cancer i Sverige. Varje dag går de svårast sjuka miste om kliniska prövningar och innovativ behandling. Med HOPE kommer antalet överlevande barn öka kraftigt. Det här är en avgörande hörnsten för att gå från 80% överlevnad till 100%.

Står du inte heller ut med att cancersjuka barn får sämre behandling än resten av Europa pga resursbrist? Här har du chansen att bidra till en ytterst konkret välgörenhet som gör verklig skillnad!

Gör din insättning till postgironummer 788099-0. Eller swisha till 1235706635. Märk alltid din insättning med namn och e-postadress. Varmaste tack!

Alla bidrag välkomnas. Det här är en unik chans för alla med stora hjärtan att göra verklig skillnad i kampen mot den sjukdom som orsakar flest dödsfall bland barn i Sverige.

För mer information om satsningen kontakta johanna.malm@entrepreneursforgood.se

Tidplan

Q3 2015: Medlemsansökan till ITCC, Innovative Therapies for Children with Cancer
Q3-Q4 2015: rekrytering av läkare och forskningssköterskor
Q4 2015: förberedelser av verksamheten, utbildning och studieresor
Q1-Q4 2016: implementering och första kliniska prövningar påbörjas. Officiell invigning i april
Q4 2016-Q4 2018: aktiv verksamhet och utveckling
Q4 2018: utvärdering och plan för fortsättning