Bidragsgivare

Symbolen som bärs av våra partners

Vi samlar entreprenörer och filantroper som inte står ut med att cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn i Sverige. Tillsammans med landets främsta barnonkologer identifierar och driver vi satsningar som tar barncancervården fort framåt. Vi vet att med vår samlade kraft kan vi hjälpa läkarna att gå från 80% överlevnad till 100%. Inget barn ska behöva dö i cancer.

Aktuellt projekt: HOPE. Sveriges första kliniska prövningsenhet för barn med cancer. Invigdes i april 2016.
Minimibudget: 12 mkr (motsvarar uppstart och drift i 3 år)
Budgetmål: 25 mkr (motsvarar drift av enheten i totalt 5 år, dvs fram tills enheten är självfinansierad)

Donation från Fredrik Malm: 1 150 000 kr
Insamlat belopp: 1 060 000 kr
Donation av Malin och Anders Persson, till minne av älskade Dina 6 år: 525 000 kr
Donationer via Karolinska Insitutet fundraising: 6 775 000 kr
Donation från Barncancerfonden: 3 000 000 kr (under 3 års tid)
Totalt: 12 510 000 SEK

Minimimålet på 12 mkr uppnåddes i januari 2018!
Kvar till budgetmål: 12 490 000 kr

Varmt tack till våra Entrepreneurs for Good för ert generösa bidrag och engagemang. Ni har skapat Sveriges första kliniska prövningsenhet för barn med cancer: HOPE.